Ásványvizek közös kezelésre

Teszteltük ásványvizeinket - HáziPatika

ásványvizek közös kezelésre

Õ cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára[6], tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[7], a Szerződés Mivel további módosításokra van szükség, az áttekinthetőség érdekében azt át kell dolgozni.

Ezek a jogszabályok megállapítják azokat a feltételeket, amelyek a természetes ásványvizek ilyenként való elismerésének alapjául szolgálnak, és szabályozzák a források kinyerésének feltételeit.

ásványvizek közös kezelésre

Továbbá ezek a jogszabályok különleges szabályokat állapítanak meg az érintett vizek forgalomba hozatalára. Ezért a csomagolásukra szolgáló tartályoknak megfelelő zárással kell rendelkezniük.

Így ez az irányelv az említett általános szabályokhoz fűzött kiegészítések és eltérések megállapítására szorítkozhat.

ásványvizek közös kezelésre

Ezért a tagállamoknak nem kell ezeket a nemzeti jogukba átültetniük. Az első ásványvizek közös kezelésre említett vizek csak akkor ismerhetők el természetes ásványvízként, ha a kinyerést végző ország feljogosított hatósága igazolja, hogy azok megfelelnek az I. Az első albekezdésben említett elismerés megismétlése nem szükséges, amennyiben az igazolást az említett időtartam lejárta előtt megújítják. Az elismert természetes ásványvizek listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.

ásványvizek közös kezelésre

Az összcsíraszámot az I. Palackozást követően a helyszíni összcsíraszám 20—22 °C-on, 72 órán keresztül agar-agaron vagy agar-zselatin keveréken nem haladhatja meg a milliliterenkénti csírát, és 37 °C-on, 24 órán keresztül agar-agaron a milliliterenkénti 20 csírát.

Az összcsíraszámot a palackozást követő 12 órán belül kell meghatározni, e 12 órás időszak alatt a víz hőmérsékletét 4°C ±°1 °C-on kell tartani. A vízkinyerés helyén ezek az értékek nem haladhatják meg a milliliterenkénti 20 csírát °C-on 72 órás, és a milliliterenkénti 5 csírát 37 °C-on 24 órás vizsgálat után, figyelembe véve azt, hogy ezek az értékek tájékoztató jellegűek és nem tekinthetők a legnagyobb megengedett koncentrációnak.

ásványvizek közös kezelésre

Ugyancsak engedélyezhetik más megjelölések feltüntetését, ha azok nem mondanak ellent az első albekezdésben megfogalmazott elveknek és összhangban szódafürdők ízületi fájdalmakhoz a második albekezdés rendelkezéseivel. Ezek a rendelkezések vonatkozhatnak a víznek azokra a jellemzőire is, amelyek meghatározzák az említett információ alkalmazását.

Azok a tagállamok, amelyek ilyen intézkedések meghozatalát ásványvizek közös kezelésre, előzetesen tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

ásványvizek közös kezelésre

Más kezelést Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot, döntése indokainak megjelölésével. A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az V. Kelt Brüsszelben, […] az Európai Parlament részéről a Tanács részéről az elnök az elnök.

Hasznosmegbeszélések