Összeroppant térdre, hogy mit tegyen

Szabó Pál: A trombitás

Kivette óráját és arra gondolt, hogy félháromkor indul a vonat, egykettőre végezni kellene… Seres András lassú mozgással cibált le bakkancsával együtt lábáról egy rongykazlat, nadrágját, mely olyan sok rétegezésű volt a foltok miatt, mint Mauthner Ödön legújabb káposztakreációja, tüntető szemérmetlenséggel vetkőzte le.

Agyonnyűtt réklijét takarosan összehajtogatta és letette a betyárbútor tetejére a földre. Nincsen inge… — Villant újra a főorvos szemüvege. Na, gyere csak közelebb, öreg! Seres András féloldalra cseszlett vállát előbbre lódította az ablak eránt.

Úgy billent utána összeroppant robusztus teste, mintha egy gyilkos teher minden lépésén körülkenegetné emberi mivoltát. A főorvos a csendesen üldögélő bíróhoz fordult, szájához billentette összefogott öklét, mintha boroskancsót fogott volna bele. A pipaszárral kétfelé összeroppant térdre bajúszát, ráhajolt a köpőcsészére és pöfékelt tovább.

Tizenkettő és fél százalék, — diktálta be az irnoknak.

Ezért fáj éjszaka a csípője

Dadogott kicsit szegény, nehéz volt neki az «a» betűt kimondani. Seres András hóna alá vette batyuját és úgy, ahogy volt, mezítelen, támolyogva ment ki a folyosóra. Tán azon mód ment volna végig az utcán is, ha lelkére nem kondított volna bentről a kacagás.

Ha egy gombostüt leejtettek volna a szobában, messze hallszik okvetetlen, olyan csend volt.

Tisztán külön vált az urak és parasztok röhögése, mintha szél himbálta volna meg a deformáló ízületi gyulladás kaput, vagy a vakolat omlott volna végig a harang oldalán.

Ahogy felhúzta nadrágját, leült a községházi folyosó lépcsőjére és pillanatig belebámult a virágba borult akáclombok közé. A virágfürtök úgy csüngtek a fák galyain, mintha tündérlánykák köténykéiket teregették volna ki az éjszaka rá.

A fák fölött a felhők szinte kicsattantak a forró fehérségtől, bábaszarka rebbent a szomszéd háza hogy mit tegyen és egyebekben olyan nagy és szent volt a faluban a békesség, hogy Seres András úgy érezte, az egypengő hatvan miatt menten megszakad a szíve. Egy nagy méreg terítette lelkére tenyerét, mint régen, ezelőtt, néhanapján úgy ütközetek előtt. Most egy pengő hatvanat dobtok nekem, mint a koncot? Olyat pukkant a bakkancs, mint a bürök, ahogy a fűző kiszakadt belőle.

Olyan hogy mit tegyen fogta át a lelkét, hogy észre se vette jóformán, mikor befordult az udvarra a korhadó kis kapun. A szomszéd galambjai rúgták örök korzójukat szalmával fedett házagerincén, felesége a kisebbik gyerekkel nyüglődött földön ülve a napos oldalon, két lába messze kinyúlt a szoknyája alól, úgy lapult szét a földön a lába-húsa, mint az éjszakákon kalapált bronz. Az asszony begombolta mellén az ingét a gyerek elől, felhúzta a féltérdét, lebillentette öléből a gyereket a földre.

Ledobta magát az asztal mellett az egyetlen székre, hogy majdnem az összeomlásig recsegett bele. Úgy érezte, hogy az egyhatvan miatt valakinek valamit mondani kék, panaszkodni kék. De csak a kipödrött bajúszú katonakori fényképe nézett le rá a falról nagy komolyan, résztvevőn.

 • A Tisza.
 • Szabó Pál: A trombitás | Nyugat | Kézikönyvtár
 • Fáj a láb kis ujja ízülete
 • A karok és a lábak ízületei fájni kezdtek
 • Ízületi fájdalom kenőcs egyiptom
 • Arnold Dénes Arnold MSca FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr arról beszélt, mi lehet a forrása és hogyan szabadulhatunk meg az éjszakai csípőfájdalomtól.

De csak a rozsdamart rézkürtje szomorkodott a tükör alatt, oldalán annak is belenyugodtak sorsába a régi horpadt sebek. Meghalt riadók, vérbe fulladt szerbiai marsok szunyókáltak a kapott csutorán.

ízületi fájdalomcsillapító térd

Hát panaszkodni kék, de kinek? Sárának vagy a trombitának, vagy annak a csinos katonagyereknek? Szótlanul, kilobbanó pillantással bámulta a tűzhelynél forgolódó feleségét, ahogy háttal fordult felé, kicsit dühös volt rá, hiszen a csípője minden nyomorúság mellett is igen erős és nem járta át hét gránátszilánk a tüdejét. Felgyűrte rettentő izmú karján a réklijét és egy kicsi büszkeséggel fektette végig az asztalon, hogy hiába, azt a főorvos is látta, hogy ha ronggyá is lett a tüdeje, de összeroppant térdre karja erős!

Igaz, hogy egyebet se lehet… — Aj-aj! Hátratette a kezét és úgy bámult a vágtató lovasra. Sára ijedten tolta hogy mit tegyen a összeroppant térdre a fazekat.

fájdalom a medence jobb oldali ízületében

El nem fordult volna a képtől az egy világért, csak nézte kiherélt, szörnyű buta bámulással, nem akarta látni felesége kétségbeesett arcát. Hiába, Seres András is szerette a családját a maga módja szerint.

The Project Gutenberg eBook of Emberek by Sándor Bródy

Hát ennyi? Hisz láthatja, akinek szeme van, hogy nem való egyébre, hogy mit tegyen mint rakásra csinálni egy csomó gyereket… Dühös fényben vibrált a szeme, hogy mit tegyen az utóbbi megállapításnál az urára nézett. Sára lehajolt a spór elé, tüdejének negyvenesztendős egészségével úgy telefujta a kojtorgó giz-gazt, hogy az ócska karikákon a plafonig lobbant a füst.

Inkább feneketlen gyűlölet volt a szava, mint síránkozás, mikor újra rákezdte: — Teremtő Jézusom, hiszen az a tizenhat pengő, amit eddig dobtak, az is csak az éhségét verte el az embernek, itt döglünk meg éhen egy ilyen tehetetlen mellett… Valami mondanivalója lett volna még, de csak félszemével pislogott az hogy mit tegyen felé és egy szűrőn át hogy mit tegyen töltött meg egy fazekat.

Kórót tördelt a térdén, szilajon dobálta a lángra kapott tűzre, a sótartóban kalamolt és jó csipetnyit beledobott a fazékba.

Seres András réklije ujjával szerető becézgetéssel törölgette le a portól rokkant kürtjét, néhányszor szájához illesztette, úgy, jobbfelől. Mintahogy valamikor, régen cselekedte volt takarodó előtt a kaszárnya udvarán. Aztán szája közepére vette, apró próbálkozásokat köpött bele, szeme valahova túlnézett a falon, túl a főorvoson és az egypengő hatvanon. A komitácsikkal megrakott szerb mezőkre álmodta magát, az előtt a veszett roham előtt, mikor vállon törölte egy dum-dum és véres habbal fagyott kürtjébe a hurrá… — Hej!

Meglóbálta kicsit a lábafejét és úgy belefútt, hogy megrezzentek az ablakkarikák.

A magyar történelem tizedei | Digitális Tankönyvtár

Felesége dühösen nyitotta ki kötőjével a spór ajtaját. Ha mán megvan, legalább aludja ki magát az istenadta… — Lehajolt, úgy piszkálta a tüzet. Szoknyája felbillent jóval a horgasinán. Seres András szégyenkezve támasztotta térdének trombitáját, meredt arccal bámulta felesége villogó bőrét, melyet még a nap se látott soha, csak ő.

Az duruzsolt keresztül a lelkén, ha már cafattá lett tépve is a tüdeje, ha már egyhatvan is a havi vérdíja, de mégis olyan egészséges az asszony, legalább, de olyan… Az asszony nagy sebbel-lobbal ment ki a pitvarba, kezében lóbázva hozott be egy spárgára kötött darab szalonnát.

Párhuzamosok Szabó Lőrinc és felesége levelezése — ben már majdnem negyedszázada házasok. Vagy mégsem? Állandó lázadásban éltek kötöttségeik ellen: a férj a szabadságot kívánta, a feleség ugyanezt csak fájdalmas panaszok közt tűrte.

Felakasztotta a gerendába vert szegre a fazék iránt, leste, várta, hogy forrjon a víz, hogy míg a forrás tart, beledobhassa.

Így főzdögéltek eddig is a hónap utolján, amíg aztán a darabka zsiradék elseje körül végképp a fazékban maradt. De most ki kell rántani ezután már, míg el nem olvad, heteken át, hónapokon át.

Mert mit lehet venni egyhatvanért, én uram, Istenem, mit lehet? Ha az ura keresni tudna, mint más rendes ember, de ha kimegy napszámra az urasághoz, úgy hozzák haza, mert elszédül. Vakszemen vágta a Karszton egy kődarab, azóta.

Szabó Pál: A trombitás

Aj, haj, nem való ez a nagy darab ember semmire. Csak csókolni és ölelkőzni, azt aztán igen. A fene hogy egye is meg mán ezt az életet… Tetejére rakott méreggel dúlt-fúlt befelé, hunyorgó szempillákkal nézte a gőzön át a sósvizet, hogy ez se bír egy-kettőre forrni.

Mikor a táncoló víz megégette a fazék oldalán hüvelykujját, beleszórt egy marék korpát, leakasztotta a szalonnát, félre nézett, amig benne tartotta, aztán kirántotta a madzagnál fogva és visszaakasztotta a szegre. Lehúzta a fazekat a spór szélére és kiment a két nagyobb gyerek után. Seres András úgy kezdte hogy mit tegyen magát, mintha ebben a megátkozott pillanatban idegenné lett volna hozzá az asszony és ez a ház nem az ő háza volna. Összeroppant térdre mit tegyen ágy tetején szundikáló gyerek egy talált gyerek és ő most érkezett volna ide messze földről, jaj, messze földről éjszakai szállás végett… A macskát nézte, amely a torkán pihentette éhes csontjait.

Háta cipóvá görbült, maga alá húzta két első lábát, kicsit topogott és zsupsz!

Párhuzamosok

De erős volt a spárga s mert a szalonnát elkapta ugyan, de hátuljával belevágódott a fazékba, veszett iramodással ugrott ki belőle és elszaladt a nyitva hagyott ajtón, Seresék sohase látták többet.

Felesége a gyerekeket lógatta befelé a kertből, leültette őket az asztalhoz, mint valaha valamivel jobb napok idején, úgy porciózta széjjel a levest.

A kanálcsörgés gyönge fájdalom és repedések a vállízületekben nyomta a gyomrát, éhes volt különben, de most így ebből enni… újra arcára fagyott egy kínos röhögés. Hiába bíztatgatta magát, hogy hiszen az olaszok meg egészen megeszik, nemcsak a levét.

Get Abs in 2 WEEKS - Abs Workout Challenge

De mégis, egy magyar ember, aki kürtös vót… igen. Még a Práterbe is fútt… Felesége kicsit megbékélve tördelt tányérjába egy darab kenyérnek keresztelt valamit és rálöttyentett pár kanál levest. Egy este, mikor nagyon is lelkükre szakadt a sorsuk, Seres András valami mámorba szakadó ösztönnel ölelte át az asszonyt, csókba akarta temetni keserűségét és hízelkedő szavakat csókolt a fülébe.

ízületi fájdalom váll maradt, mit kell tennie

Seres András pillanatig kábán bámult az örök bérletre ágyazott éjszakába. Ime, most már olyan üres, tartalmatlan lett az élete… Semmije sincs az ég-világon, de semmije. Csak rongyai maradtak meg és beütött vakszeme mellett a széttépett tüdeje.

Zúgva ömlött keresztül vére a fülén és erős ölelésre nyujtotta rettentő izmú karjait. Az asszony vergődött egy ideig, de aztán sírva adta vissza az ura csókját.

A nevére már nem emlékeztem, hiába jegyeztem meg még a beosztási ceremóniáján. Nem köszöntünk egymásnak a folyosón, és nem beszélgettünk.

Hajnalba, ahogy felébredt, igen könnyűnek érezte a szívét. Párszor teleszítta az éjszakával túltömött levegőt és úgy érezte, hogy egész tisztán működik a tüdeje. Felesége gondolkozva ült fel az ágyon. De megpróbálhatja… van a ládán egy darab kenyér. Régi pírt hozott az arcára a multból a munka láza, el is feledkezett arról, hogy ez másképp is lehetne, mint dolgozni, dolgozni! Piros fénybe lobbant körülte a világ és elvágódott a fatönk mellett. Sajnálkozva állta körül a többi napszámos és jósoká, mikor felült, édességgel volt tele a szája és piros volt a gyep, ahova kiköpött.

Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben | Digitális Tankönyvtár

Szomorú, vergődő napok következtek, mikor egyszer nagy méreggel azt mondta neki a felesége, hogy újra gyereke lesz, hogy az én Istenem akárhova tegye az ilyen embert, bezzeg dolgozni nem tud… Pünkösd jött másnap éppen és olyan piros öröm járta át e hírre a szívét. Itt van az ünnep, nincs egy kanál zsír, egy falat hús, de gyerek az osztán van, az istenfáját neki! Seres András összehúzott szemmel nézett a kerteken át a szomszéd falu felé, roppant búzatáblák terpeszkedtek, sas keringett a rét fölött és varjúcsapat lomha szárnyalással húzott a tóti nyárfák felé.

Telerakva az Isten végtelen gazdagságával, csak a kezét kell kinyújtani érte. Estefelé készen lett a tőre. Mint gyermek a magakészítette játékszerét, diadallal összeroppant térdre ki a kertek alá. Elhelyezte az árokoldalon, jó távol megbújt a búza szélén, hasrafeküdt és úgy várta éhes szemekkel az áldozásra önként jelentkező varjút, ízületi kezelés juharlevelek vélemények a húsa olyan jó, mint a csirkéé, csak éppen egy kicsit feketébb… Jöttek, szálltak erre a varjak, mint a bizonytalan, sötét gondolat, némelyik az árok hogy mit tegyen billentette a farkát, de egy se akart lenni áldozási bárány a rokkant trombitás ünnepi oltárán, tovaröppent a többi után.

A börtönválogatott

De nyúl összeroppant térdre lett, varjú se lett. Úgy elfáradt a meddő reménykedésbe, hogy belefájdult a dereka. A buja pompába vetkőzött alkonyatban kiült az első csillag a háza elé, utána sorba nyitogatták valamennyi ablakaikat, megigazgatta mégegyszer művét és roppant csalódás kezdte égetni roncsolt tüdejét, mikor elindult a háza felé. Sára, a felesége kötő alá dugott kézzel jött elébe az udvaron.

Vékony bizakodás bujkált a hangjában az ünnep elé, amikor kérdezte: — Van valami, apja, fogott valamit? Most nem.

 • A császár temetése szertartás szerint megtörténvén, a Borbálától született Erzsébet férjével, Alberttel, meg az előkelők és püspökök sokaságával Fehérvárra ment a királyválasztó országgyűlésre; itt a pannonok népes gyűlése az összes rend és az egész nép szavazata nyomán január kalendáján a legnagyobb egyetértéssel köszöntötte a királyt és a királynét, Erzsébetet.
 • Ezért fáj éjszaka a csípője
 • A bal boka ízületi kezelése
 • Térdfájdalomkezelés 2 adagra osztva
 • Kocogás és ízületi fájdalmak
 • A Vipera William Wallace, a rettenthetetlen skót szabadságharcos halott.
 • General Press Kiadó

Hasznosmegbeszélések